Distanceri - "zmije"

visine od 3 cm do 50 cm

Korištenjem AVI distancera prvenstveno kao držača gornje zone armature AB ploča, štedi se vrijeme potrebno za izradu i ugradnju u odnosu na klasične "jahače". Avi distanceri izrađuju se u dužini od 2 m, što znači da zamjenjuju 2-3 klasična "jahača".
Povratak
Armirač inženjering d.o.o.

POUZDANOST KROZ VRIJEME

info@armirac.hr

Endora